Historie

De Stadswal Doetinchem - Historie

Historie pand burgemeester van Nispenstraat te Doetinchem

Tot 1860 was Doetinchem een slapend stadje met +/- 2200 inwoners.

In 1862 kwam ds. Jan van Dijk melles zoon naar Doetinchem vanuit Franeker. Ds. Van Dijk had een enorme zendingsdrang en manifesteerde zich ook als een maatschappelijke bouwer.

In 1863 kocht hij van het gemeentebestuur de buitenwal van de gracht tussen de Heezenpoort en de sociëteit de Vriendschapschap. De wal werd geslecht en de gracht gedempt. Vele bouwwerken werden door ds. Van Dijk gesticht, waaronder de eerste Christelijke lagere school in de achterhoek.

In 1880 was Doetinchem een levendige plaats, mede door de bouwactiviteiten van ds. Van Dijk. In 1880 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de kerk en pastorie aan de Van Nispenstraat.

In 1859 stond op de oude poort met grote letters geschreven: pax intrantibus (vrede zij den binnenkomenden). In die geest verrees deze kerk. Dat de dominee belangrijk moet zijn gewees, blijkt uit de Hoge stoep voor de pastorie.

Tijdens de Tweede wereldoorlog werden op Doetinchem 3 vergisbombardementen uitgevoerd door de geallieerden. De kerk en de pastorie bleven bespaard.

Ook toen er in de zestiger jaren een enorme kaalslag plaatsvond en vele oude gebouwen werden gesloopt, overleefden wederom de kerk en de pastorie.

Met trots moet worden gesteld dat dit, inmiddels rijksmonument, bewaard is gebleven voor Doetinchem.

Nadat in 2012 door de bouw van een nieuwe parkeergarage de kerk bijna instortte, werd gelukkig de waarde van dit unieke pand ingezien.

Op 16 oktober 2019 werd het pand aangekocht door Wim Annen uit Hoogeveen, die het gehele pand, zowel binnen alsook buiten, renoveerde en alles wat mogelijk was in de originele staat terugbracht.

De Stadswal Doetinchem - Historie
De Stadswal Doetinchem - Historie
De Stadswal Doetinchem - Historie
De Stadswal Doetinchem - Historie
De Stadswal Doetinchem - Historie
De Stadswal Doetinchem - Historie